Please or 注册 to create posts and topics.

韩国央行行长:加密货币可能会对金融稳定性产生负面影响

据金十消息,韩国央行行长李柱烈表示,加密货币可能会对金融稳定性产生负面影响,应该在加密货币问题上与政府密切合作。